"לך אל עמוד השדרה, ותמצא את שורש המחלה" (היפוקרטס, אבי הרפואה)

alon_vital_rays2_k